Velkommen til Munkebo Speedway Club

Læs vores nyheder fra Facebook

Tak for det store stykke arbejde der er udført på speedway banen idag til Hejdi - Ole - Jørgen og ny mand på det grønne hold Mogens.
Glæder os til torsdag d 9/7 2020 kl 16.30
Hvor vi igen napper nogle timer. Så hvis du nu sidder og tænker - jeg vil egentlig gerne hjælpe de friske folk og være en del af det sociale liv på speedway banen, så er du velkommen.
Mvh Niels
... See MoreSee Less

View on Facebook

Hej alle medlemmer af MSC!

Nu nærmer sommerferien sig, og jeg synes det er tiden, hvor vi i bestyrelsen vil fortælle, hvad der rører sig i MSC.

Vi er i dialog med kommunen omkring baneanlægget, og vi har senest været til møde den 2. juni, hvor vi fremlagde vores planer på hvordan vi forestiller os, at den nye anlæg kan se ud. Både embedsmænd og politikere er meget positive og der var en meget god dialog på mødet. Vi har allieret os med professionelle folk fra branchen og de tæller blandt andet Gustav Bruun fra Dansk Akustik Rådgivning, Jannik Lund fra Arkil og Marianne Kastberg fra Jord-Miljø A/S. Vi er trygge i deres hænder, for der er tale om fagfolk der ved, hvad de taler om. På vedhæftede tegning kan I se, hvad vi arbejder med. For at kunne forstå tegningen, så skal I vide, at vi har lagt den lille bane ind i den store, og lysmasterne er ikke markeret. Der er tale om en skitse, men vi synes selv, det bliver rigtigt flot.

Vi arbejder med 2 forskellige sager i øjeblikket. Den ene er de nuværende forhold på banen, hvor vi håber at kunne komme ud og køre med 250 cc og 500 cc, men vi skal levere en støjberegning og miljøpapirer for at kunne komme i mål med det. Vi arbejder på at kunne levere det i midten af august. Vi håber derefter at kommunen kan arbejde hurtigt og give os en midlertidig godkendelse – indtil vores nye anlæg står klar.

Den anden sag er vores fremtidige anlæg. For at få vores anlæg godkendt, skal vi bestå 4 punkter: Støj, lys, vand og visualisering. Det er vigtigt, at vi overholder disse 4 punkter, så vi undgår at vi skal gennemføre en VVM redegørelse. Vi er tæt på at være i mål, og vi har indgået samarbejde med SWECO (arkitektfirma) som skal tegne en fotorealistisk tegninger af de fremtidige forhold. Vi forventer at være klar med tegningerne i medio af august i år.

For at kunne minimere støjgenerne overfor vore naboer, er vi gået i dialog med ejeren af Garbækstofte 10. Vi har aftalt, at vi lejer huset i 2 år. Vi har desuden indgået en købskontrakt, der betyder at når vores lejekontrakt udløber om 2 år, så køber vi huset. Pernille fra EDC i Langeskov har hjulpet os igennem denne proces, og det har været en fornøjelse at arbejde sammen med hende. Vi har også været i dialog med nogle af de øvrige naboer blandt andet fra Mosekrogen, og de er positive overfor, at der igen kan ske noget på banen. Det betyder meget for os, at have et godt forhold til naboerne, og det er glædeligt at de – ligesom os – gerne snart vil se noget mere ”ræs” på banen.

MSC råder over nogle fantastiske frivillige, der altid giver en hånd med, når der er brug for det. For selvom der er stille på banen, så gror græsset stadig, og træer og buske skal trimmes. Vi har en fornuftig vognpark, der hjælper med det grove, men vi er også meget taknemmelige for at have både Ole og Heidi som trofaste hjælpere, når det hele gror over hovedet på os.

Samtidig er turneringen 2020 endelig kommet i gang. Alle vores kørere har været i aktion, og Bjarne har knoklet med holdsammensætning og kontakt til alle kørere. Vi ved godt, at det kræver sin mand at holde styr på alt det praktiske, men Bjarne er en sikker mand bag det ror.

Fremtiden tegner lys for speedway med alle maskiner i Munkebo. Vi arbejder målrettet og med stor entusiasme, der indimellem kan tage pusten fra alle omkring os. Men vi giver ikke op, og vi knokler på til sidste blodsstråle. Vi håber, at I alle vil have tålmodighed med os, så vi igen kan køre i de sort/gule veste i 2021.

Hvis der sidder nogen derude bag skærmen, der har brug for at komme lidt ud, så holder vi arbejdsdag på søndag den 5. juli fra kl. 9.00. Vi starter med et rundstykke, og lægger en plan for arbejdet. Kom frisk alle mand!

I ønskes alle en rigtig god sommer!
... See MoreSee Less

View on Facebook

5 months ago

Bjarne Sørensen

Munkebo Speedway Club har følgende hold tilmelde i DT
500 cc speedway 2020 :

1. division: Dominik Möser – Steven Mauer – Marius Nielsen – Michael Thyme – Glenn Moi – Henrik Lorentsen.

Første løb i sæsonen 2020 er den 18-04 på korskro

2. division hold 1 : Carsten Hansen – Thomas Sørensen – Nicklas Clausen – Mikkel Olesen – Klavs Kleinbergs
Første løb i sæsonen 2020 er den 18-04 i Elling

2. division hold 2 HOSK –MSC : Christian Jervelund – Mikkel Nielsen – Johannen Andersen – Martin Øvig – Mika Merijer.

Første løb i sæsonen 2020 er den 18-04 på korskro

Vi har også en kører Jacob Johansen som deltager i turneringen i 250 cc

Bjarne Sørensen
Holdkoordinator
... See MoreSee Less

View on Facebook

5 months ago

Bjarne Sørensen

Kilde : Kim Jørstad -Kjerteminde Avis.

Munkebo Speedway Club er klar til ny sæson
Af Kim Jørstad - 28. januar 2020 024
Lørdag den 25. januar blev der holdt kørermøde i Munkebo Speedway Club i klubhuset ved banerne, hvor der ikke har været kørt speedway i flere år.
Holdkoordinator Bjarne Sørensen fortæller, at det til denne sæson er lykkedes at stille med hold til både 1. og 2. division, og at hjemmebanen i år kommer til at ligge i Holstebro. Det skyldes, at der i Holstebro er en ledig bane, fordi Holstebro ikke selv kan stille hold. Samtidig er situationen den, at den store bane i Munkebo ikke er godkendt til speedway.
– Vores hold i 1. division 500 cc kommer til at bestå af Dominik Möser, Steven Mauer, Marius Nielsen. Michael Thyme. Glenn Moi og Henrik Lorentsen, fortæller Bjarne Sørensen, og første match bliver den 18. april på banen i Korskro ved Esbjerg.
I 2. division 500cc stiller Munkebo med Nicklas Clausen, Carsten Hansen, Mikkel Olesen og Thomas Sørensen. Også her er den første match den 18. april. Den køres på banen i Elling ved Silkeborg.
Aktiviteterne i Munkebo Speedway Club har ligget stille i flere år, fordi den store bane ikke har kunnet godkendes til speedway på grund af problemer med støj.

Ikke desto mindre er der forsat flere end 30 medlemmer, der viser loyalitet mod klubben ved at fastholde deres medlemskab.
– Da vi var flest var der vel 100 medlemmer, siger Bjarne Sørensen.
– Og vi tror på, at flere vil komme til, når nu vi får aktiviteter igen. Næste store klubaktivitet bliver en træningstur for kørere til Neuenknick den 7. – 8 marts. Her er 13 kørere tilmeldt.
– I denne sæson bliver der også kørt træning og afviklet åbne løb på den lille bane for 50 og 85 cc kørere
Håber på ok til den store bane
Hverken klubbens formand Jan O. Pedersen eller holdkoordinator Bjarne Sørensen lægger skjul på, at det helt store gennembrud for klubben bliver, når det igen bliver tilladt at køre på den store bane. Måske sker det allerede i 2021. Det afhænger af, om det lykkes at få de nødvendige tilladelser på plads.
Jan O. Pedersen er den, der på klubbens vegne beskæftiger sig med at få alle de nødvendige tilladelser i hus i tæt samarbejde med kommunen. Han beskriver det som noget af et forhindringsløb at få det hele på plads, selv om kommunen viser stor samarbejdsvilje.
– Jeg begyndte at arbejde med det i 2017, og det har været virkelig svært, beretter han.
– Gang på gang har jeg oplevet, at vi troede at alt var på plads, og så har der alligevel været et eller andet, der gjorde, at vi blev sendt tilbage til start. Jeg ved en masse om at køre speedway, men jeg er ikke uddannet til at arbejde med den jungle af regler og love, der er på et område som vores.
– Men nu er en ny støjrapport ved at blive lavet færdig. Nå det er på plads kan vi indsende en ansøgning om et byggeprojekt til kommunen. Det hele bliver udarbejdet af professionelle, så jeg stoler på, at alt er som det skal være. Det handler ikke om banen. Den kunne om nødvendigt være klar med meget kort varsel. Det handler om støjen. Det bliver formentlig nødvendigt at gøre voldene omkring banen omkring dobbelt så store, som de er nu.
– Jeg håber, at vi bliver i stand til at køre i 2021, men det kræver, at vi har tilladelsen på plads omkring den 1. november i år. Det kræver også, at vi får lov at køre under byggearbejdet, siger Jan O Pedersen.
– Men her og nu gælder det sæson 2020, og Munkebo har sine hold klar.

lar.
... See MoreSee Less

View on Facebook

7 months ago

Munkebo Speedway Club

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for i Munkebo Speedway Club.

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17 December 2019, kl. 19.00 i Munkebo Speedway Club’s klubhus, Garbæktoften 20, 5330 Munkebo

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ønsker man at stille op til bestyrelsen, bedes dette ligeledes meddelt bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordnen for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Konstatering af fremmøde og stemmeret.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Bestyrelsens årsberetning.
5. Afsluttet årsregnskab og budget for det kommende år.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.
8. Eventuelt.

Kun medlemmer over 18 år, der har været medlem af klubben i 60 dage har stemmeret (jfr.§ 8)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Munkebo speedway Club
Mail adresse: janopedersen@me.com
... See MoreSee Less

View on Facebook